Offers

21.08.2017

Zapytanie ofertowe nr 1/2017/EFRR na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: „Wdrożenie innowacyjnego systemu komunikacyjnego w celu automatyzacji współpracy z partnerami biznesowym”
Zamawiający: ProGrupa Sp. z o.o. Sp. k. | Termin składania ofert: 5 września 2017r. | Status: Zakończone

21.08.2017

Zapytanie ofertowe nr 2/2017/EFRR na wykonanie systemu B2B w ramach projektu pn.: „Wdrożenie innowacyjnego systemu komunikacyjnego w celu automatyzacji współpracy z partnerami biznesowym”
Zamawiający: ProGrupa Sp. z o.o. Sp. k. | Termin składania ofert: 5 września 2017r. | Status: Zakończone